فرم سفارش محصول

تاریخچه شرکت هوا تولید کوروش

“ اصل ما توجه ویژه به جزییات در تمام مراحل عملیات است ” در راستای اهداف تولید، فراورش و توزیع تخصصی انواع پروپلنت های تجاری، صنعتی، غذایی و دارویی در سال 1393 تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از توانمندی های مدیریتی و استفاده از نیروی انسانی مجرب قادر به تولید گازهای صنعتی و همچنین تامین و توضیع فراورده های نفتی برای مصارف داخلی و خارجی از کشور می باشد